Portal hrvatske rječničke baštine
English version

 

Ovaj je portal rezultat znanstvenog projekta 130464 "Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja". Glavni istraživač ovog projekta je dr.sc. Damir Boras, izv. prof. U sklopu projekta digitalizirani su mnogi rječnici. Puni popis digitaliziranih rječnika možete vidjeti ovdje. U ovom se trenutku preko ovog portala portalu može pretraživati i pregledavati digitalizirani tekst te pregledavati slika nekih originala sljedećih rječnika:

Juraj Habdelić: Dictionar ili Réchi Szlovenske zvexega ukup zebrane, u red postaulyene, i Diachkemi zlahkotene trudom Jurja Habdelicha, masnika Tovarustva Jesusevoga, na pomoch napredka u diachkom navuku skolneh mladenczeu horvatszkoga i szlovenszkoga naroda. Graz, 1670
Juraj Habdelić, Hrvatski Jezuit i najpoznatiji hrvatski pisac 17. stoljeća u kajkavskom narječju, autor je malenog, no vrlo popularnog hrvatsko-latinskog dvojezičnog rječnika "Dictionar ili Réchi Szlovenske" izdanog u Grazu 1670. godine. Termin Szlovenski se odnosi na kajkavski dijalekt hrvatskog jezika, no autor posvećuje knjigu obrazovanoj mladeži hrvatskog i slovenskog naroda budući da su ti jezici u to vrijeme bili vrlo slični. Rječnik se sastoji od 11326 natuknica i njegov je tekst u potpunosti digitaliziran isto kao i slike originala u crno-bijelim digitalnim fotografijama.

Bartol Kašić. Manuskript bez naslova (hrvatsko (čakavsko)-talijanski rječnik). Rim, 1599.
Iako nije potpisan, postoje jaki znanstveni dokazi da je ovaj rukopis napisao hrvatski Isusovac Bartol Kašić u Rimu oko 1600. godine kao dodatak za učenje hrvatskog jezika svojoj gramatici izdanoj 1604. (Institutiones linguae illyricae, Rim 1604.). Unatoč tomu što je ostao u obliku rukopisa, znanstveno je dokazano da je ovaj rječnik korišten kao osnova za pripremu prvog većeg hrvatskog rječnika s lijevom hrvatskom stranom Blago jezika slovinskoga koji je izdao talijan Jakov Mikalja u Lorettu i Ankoni od 1649. do 1651. godine. Rječnik se sastoji od 3613 natuknica te mu se može pregledavati i pretraživati digitalizirani tekst.

Libellus alphabeticus Cùm Nonnullis Cathecheticis addito vocabulario brevi latino, illyrico, germanico (Rerum communiter occurrentium - cum licentia superiorum.), s. l. (vjerojatno u Slavoniji), 1756.
Moguće je pregledavati i pretraživati digitalizirani tekst rječnika te pregledavati slike originala.

Faustus Verantius (Faust Vrancic). Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae cum vocabulis Dalmaticis quae Ungari sibi usurparunt. Venecija, 1595.
Ovo je najstariji hrvatski tiskani rječnik koji je izdao poznati hrvatski pisac Faustus Verantius (Faust Vrančić) u Veneciji 1595. godine. Rječnik je višejezičan te pokriva latinski, talijanski, njemački, hrvatski (dalmatinski) te mađarski jezik sa 5411 natuknica. Moguće je pregledavanje i pretraživanje digitaliziranog teksta rječnika te pregledavanje slika originala.

Unakrsno pretraživanje svih rječnika
Keywords: Portal hrvatske rječničke baštine, Croatian Old Dictionary Portal, hrvatska rječnička baština, Croatian Dictionary Heritage, Damir Boras, Nikola Ljubešić, Nikola Ljubesic, Nives Mikelić, Nives Mikelic, Juraj Habdelić, Juraj Habdelic, Dictionar ili rechi szlovenszke, Bartol Kašić, Bartol Kasic, Libellus alphabeticus, Faust Vrančić, Faust Vrancic, Dictionarium quinque nobilissimarum Europeae linguarum, Filozofski fakultet, Faculty of Philosophy, Odsjek za informacijske znanosti, Department of Information Sciences, Katedra za leksikografiju i enciklopediku, Chair for Lexicography and Encyclopaedica