Portal hrvatske rječničke baštine
Nova pretraga | O portalu | English version


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske znanosti
Katedra za leksikografiju i enciklopediku

Portal je izrađen u sklopu projekta 0130464
"Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja"
financiranog od strane MZOŠ. Voditelj je projekta prof. dr.sc. Damir Boras.

Opaske i prijedloge molimo slati na nljubesi@ffzg.hr.