Portal hrvatske rječničke baštine
Hrvatsko-talijanski rječnik Bartola Kašića
Nova pretraga | Impresum | Naslovnica


Glavni urednik: prof. dr.sc. Damir Boras
Tehnički urednik: Nikola Ljubešić

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske znanosti
Katedra za leksikografiju i enciklopediku

Portal je izrađen u sklopu projekta 0130464
"Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja"
financiranog od strane MZOŠ. Voditelj je projekta prof. dr.sc. Damir Boras.